Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer -Βάσια

 • Cross Training

  -

  Μάκης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  TRX - Χρήστος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs -Φώτης

 • Cross Training

  -

  Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Strenght For All - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Body Power - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  Φώτης

Τρίτη

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Αναστάσιος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer- Βάσια

 • Cross Training

  -

  Μάκης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Αλέξανδρος Τ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  ΤRX - Φώτης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Αλέξανδρος Τ.

 • Cross Training

  -

  Cross Cardio - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Βασιλική

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  Circuit - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Βασιλική

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  Μάκης

 • Group Exercise

  -

  Pilates Props - Νάντια

 • Pilates Studio

  -

 • Cross Training

  -

  Μάκης

Τετάρτη

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Αριστέα

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Δήμητρα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Μάκης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  TRX - Μάκης

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Μάκης

 • Group Exercise

  -

  Cardio Fat Burning - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Circuit - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Αναστάσιος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Brazilian Butt - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

Πέμπτη

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Total Body- Βασιλική

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  TRX - Μάκης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Cross Training

  -

  Μάκης

 • Group Exercise

  -

  Total Body - Core - Φώτης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Cross Training

  -

  Circuit - Μάκης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Φώτης

 • Cross Training

  -

  Cross Cardio - Μάκης

 • Group Exercise

  -

  Pilates Props - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Cross Training

  -

  Bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Body Power - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Cross Training

  -

  Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Αναστάσιος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Cross Training

  -

  Φώτης

Παρασκευή

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Bodyweight - Μάκης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Cross Training

  -

  Bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Butt Up - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Cross Training

  -

  Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Cardio Fat Burning - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Cross Training

  -

  TRX - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Zumba - Βάσω

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Cross Training

  -

  Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Μαρίτα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Cross Training

  -

  Bodyweight - Χρήστος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

Σάββατο

FREE TRIAL