Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  MOTR

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FITBALL

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body Weight - Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Μπρούς

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  ARK

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  MOTR

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Μπρούς

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FITBALL

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training- Χρήστος

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FULL EQUIPMENT

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FULL EQUIPMENT

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Βody weight - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Χρήστος

Τρίτη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FOAM ROLLER

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer- Βάσια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  ARK

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body Weight - Χρήστος

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body weight - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FOAMROLLER

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  ARK

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  MOTR

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  ΤRX - Μπρους

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FITBALL

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Μπρους

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body weight - Μπρούς

Τετάρτη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  ARK

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FULL EQUIRMENT

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training- Αλέξανδρος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Αλέξανδρος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Μπρους

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FULL EQUIPMENT

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body weight - Μπρούς

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FOAM ROLLER

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Μπρους

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  ARK

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  YOGA

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Χρήστος

Πέμπτη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  YOGA

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FITBALL

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FULL EQUIPMENT

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body weight - Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FOAMROLLER

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  ARK

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Μπρους

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Μπρούς

Παρασκευή

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FULL EQUIPMENT

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  MOTR

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Αλέξανδρος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Αλέξανδρος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  MOTR

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FITBALL

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Χρήστος

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  FULL EQUIPMENT

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body weight - Μπρους

 • STUDIO PILATES ELITE

  -

  YOGA

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer -Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

Σάββατο

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body Weight - Μπρούς

FREE TRIAL