Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer -Βάσια

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Δήμητρα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs -Φώτης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Στέλλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cros Training- Χρήστος

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Στέλλα

 • Group Exercise

  -

  Strenght For All - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training- Φώτης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Μιχάλης

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Στέλλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Βodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Body Power - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Στέλλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training-Φώτης

Τρίτη

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Αναστάσιος

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Δήμητρα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer- Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training-Χρήστος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer- Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  ΤRX - Φώτης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Βασιλική

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Βασιλική

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Βασιλική

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training- Δημήτρης

 • Group Exercise

  -

  Pilates Props - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training-Δημήτρης

Τετάρτη

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Αριστέα

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Δήμητρα

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Δήμητρα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Παύλος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Στέλλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training-Χρήστος

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Στέλλα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Cardio Fat Burning - Παύλος

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Αναστάσιος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training-Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Brazilian Butt - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

Πέμπτη

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Total Body- Βασιλική

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Bodyweight- Χρήστος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Χριστιάνα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training- Δημήτρης

 • Group Exercise

  -

  Total Body - Core - Φώτης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Δημήτρης

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Φώτης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Δημήτρης

 • Group Exercise

  -

  Pilates Props - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Body Power - Μιχάλης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training-Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Αναστάσιος

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Αριστέα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training-Φώτης

Παρασκευή

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Bodyweight - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Butt Up - Αλέξανδρος Λ.

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Γαλάτεια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training- Φώτης

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Στέλλα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Γαλάτεια

 • Group Exercise

  -

  Cardio Fat Burning - Αλέξανδρος Λ.

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Φώτης

 • Group Exercise

  -

  Zumba - Βάσω

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Γαλάτεια

 • Full Equipment Pilates Class

  -

  Στέλλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training-Δημήτρης

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Μαρίτα

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer -Γαλάτεια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Bodyweight - Δημήτρης

 • Pilates Studio

  -

  Group Reformer - Γαλάτεια

Σάββατο

FREE TRIAL