Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer -Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Μπρούς

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Αλέξανδρος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body Weight - Μπρούς

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Μιχάλης

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training- Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Strenght For All - Μιχάλης

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training- Λευτέρης

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Μιχάλης

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Βody weight - Λευτέρης

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Body Power - Αλέξανδρος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Λευτέρης

Τρίτη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Αναστάσιος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer- Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body Weight - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer- Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body weight - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Cross Training - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  ΤRX - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Βασιλική

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Group Exercise

  -

  Aero Mix - Βασιλική

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Βασιλική

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Μπρούς

Τετάρτη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Δήμητρα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Body Conditioning - Μπρούς

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Λευτέρης

 • Group Exercise

  -

  Total Body - Παύλος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Λευτέρης

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Aero Mix - Παύλος

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Λευτέρης

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Body Power - Αλέξανδρος

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Αναστάσιος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Αλέξανδρος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

Πέμπτη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Group Exercise

  -

  Total Body - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Βασιλική

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Group Exercise

  -

  Total Body - Βασιλική

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Cardio - Χρήστος

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Group Exercise

  -

  Pilates Props - Μιχάλης

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body weight - Αγγελική

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Group Exercise

  -

  Strength For All - Μιχάλης

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Αγγελική

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Ραφαέλα

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Αγγελική

Παρασκευή

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Group Exercise

  -

  Pilates - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Circuit - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Μαρία

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Βάσια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body weight - Χρήστος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Hips & Abs - Αλέξανδρος

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Cross Training - Αλέξανδρος

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Χρήστος

 • Group Exercise

  -

  Zumba - Λενώ

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Cross Training - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer -Νάντια

 • Group Exercise

  -

  Yoga - Μαρίτα

 • Studio Pilates 2

  -

  Group Reformer - Κλαίρη

 • Arena-Cross/TRX

  -

  TRX - Μπρούς

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

Σάββατο

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Studio Pilates 1

  -

  Group Reformer - Νάντια

 • Arena-Cross/TRX

  -

  Body Weight - Μπρούς

FREE TRIAL