Κορίνα Δροσινάκη

Κορίνα Δροσινάκη

PILATES MATWORK INSTRUCTOR / PILATES REFORMER TRAINER

Biography:

Κάτοχος διπλώματος της σχολής χορού Royal Academy of Dance. Απόφοιτη της Ακαδημίας Pilates της Α.F. Studies, Certified Pilates Teacher από τον οργανισμό Pilates Method Alliance και Καθηγήτρια στην Ακαδημία Pilates της A.F. Studies.

FREE TRIAL