Μάριος Χριστοδουλίδης

Μάριος Χριστοδουλίδης

PILATES, & YOGA

Biography:

Απόφοιτος της Ακαδημίας Yoga της Α.F. Studies και NASM Certified Personal trainer.Διαθέτει πιστοποίηση FMS Level 1.Βοηθός Καθηγητής στην Ακαδημία Yoga της A.F. Studies

FREE TRIAL